Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Course на тему Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

download
Find similar essays.

Size: 226.61 кб.
Language: ukrainian
Author: Евгений
13.01.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Дисципліна :

Інвестування

Тема: Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Формування параметрів інвестиційного проекту

1.1 Умови здійснення та сутність інвестиційного проекту

1.2 Обґрунтування джерел фінансування

1.3 Моделюванню інвестиційного процесу

Розділ 2. Формування грошових потоків

Розділ 3. Розрахунок економічної ефективності інвестиції

Розділ 4. Фінансовий план інвестиції

Розділ 5. Ризики

5.1 Класифікація ризиків

5.2 Визначення граничних параметрів інвестиційного проекту

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту – актуальне питання в управлінні інвестиціями.

У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя.

Правильно розрахована економічна ефективність інвестиційного проекту дозволяє підприємству прийняти до виконання прибуткові та відкинути витратні проекти.

Дана тема є актуальною для кожної організації, адже метою їх функціонування є отримання прибутку.

Виходячи з теми даної курсової роботи мною визначен об'єкт роботи.

Об'єктом курсової роботи являється інвестиційний проект, що здійснюється на обраному підприємстві.

Метою курсової роботи є оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту на прикладі ТОВ „ПЕЛІКЕН-БЧ”.

Поставлені задачі:

 • формуванню інформаційної бази на стадії підготовки інвестиційного проекту;

 • моделюванню інвестиційного процесу;

 • оцінці ефективності інвестиції;

Робота складається із реферату, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, а також включає таблиці, рисунки та діаграми.

Розділ 1. Формування параметрів інвестиційного проекту

1.1 Умови здійснення та сутність інвестиційного проекту

Проект планує здійснювати ТОВ „ПЕЛІКЕН-БЧ”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЛІКЕН-БЧ» (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на підставі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

Місцезнаходження Товариства: 86116, м. Макіївка, Донецька область, вул. Щербакова, 13

Товариство засноване у 2006 році.

Предметом діяльності Товариства є :

 • Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

 • Водопровідні і каналізаційні роботи;

 • Газопровідні роботи;

 • Інші монтажні роботи;

 • Фарбування та скління;

 • Малярні роботи;

 • Інші роботи з завершення будівництва;

Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД);

Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

Переробка металів та сировини;

Побутові послуги;

Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів.

ООО „ПЕЛІКЕН-БЧ” планує виготовляти опори газопроводу. Необхідність розробки проекту полягає у тому, що для прокладки газопроводу необхідно встановлювати опори вказаного у нормах зразка.

1.2 Обґрунтування джерел фінансування

Для здійснення проекту потрібно інвестувати у проект в перший рік 115 тис. грн. Це буде єдине капітальне вкладення у проект.

Інвестиційна діяльність може реалізовуватися за рахунок:

 1. Власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, грошові накопичення та заощадження громадян, юридичних осіб і т.п.).

 2. Позикового фінансування коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити).

    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Добавить coursework в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Download coursework for free
подобрать список литературы


Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту


Url of this page:
Course Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.