Державницька думка в Україні в ХІХ - та на початку ХХ ст

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Essay на тему Державницька думка в Україні в ХІХ - та на початку ХХ ст

download
Find similar essays.

Size: 51.69 кб.
Language: ukrainian
Author: FreeDom
14.03.2011
 1 2 3 4 5 6


Поширення ліберальних ідей в Україні не мало такого розмаху і не привело до "тріумфальної ходи" лібералізму, як це мало місце в країнах Західної Європи XIX ст. Процес сприйняття політико-економічних постулатів лібералізму в Україні не був ані цілісним, ані успішним. Такий неуспіх і вкрай повільне сприйняття ліберальної доктрини українською інтелігенцією та широкими колами українського суспільства обумовлювалися наявністю авторитарного типу політичного режиму в підросійській Україні, жорстоким придушенням будь-яких проявів національно-визвольного руху і внаслідок цього - засиллям і популярністю радикальних течій (у формі російського революціонізму чи українського народництва). Сам характер політичної системи, яка впродовж тривалого часу перебувала в незмінному вигляді, консервував наявний стан речей і перешкоджав розвиткові й поширенню поміркованих поглядів. Унаслідок цього ліберальна модель перевлаштування суспільного життя так і не набула в Україні завершеної форми упродовж ХІХ-ХХ ст.


Список використаної літератури
1.    Конституція України. від 28 липня 1996 року // ВВР. – 1996.

2.    Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  України»  //  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2008.

3.    Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР. – 2008. – № 27–28..

4.    Закон України «Про органи самоорганізації населення» // ВВР. – 2001. –  № 48.

5.    Грушевський Михайло. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К. – 1991. – С. 97-98.

6.    Грушевський М. Конституційне питання і українство в Росії // Літературно-науковий вісник. – Т.30. – Л., 1905. – С. 245–258.

7.    Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К. – 1990.

8.    Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів. – 1991.

9.    Драгоманов М. «Переднє слово до громади» про державну організацію // http://litopys.org.ua/drag/drag.htm   11

4.    Драгоманов М.  Чудацькі  думки  про  українську  національну  справу  // Українська державницька ідея: Антологія політичного традиціоналізму / укл. О.Шокало. – К.: МАУП, 2007. – С.78–80.

10.                       Історія держави і права України. Академічний курс. Т. 1. – К. – 2000

11.                       Т. Шевченко. Кобзар. – К.: Дніпро, 1976. – С. 478.

12.                       Приймак Т. Конституційний проект М.Грушевського з 1905 року // Український історичний журнал(далі – УІЖ). – 1991. – №1
 1 2 3 4 5 6

Удобная ссылка:

Download essay for free
подобрать список литературы


Державницька думка в Україні в ХІХ - та на початку ХХ ст


Url of this page:
Essay Державницька думка в Україні в ХІХ - та на початку ХХ ст


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.