Аналіз інвестиційного проекту

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Verification work на тему Аналіз інвестиційного проекту

download
Find similar essays.

Size: 58.11 кб.
Language: ukrainian
Author: Виктория Шпак
12.01.2011
1 2 3 4    

Вступ

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він носить назву» інвестиційний проект». Зазвичай кожний новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект – це спеціальною чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну ціль (мету).

Проекти прийнято розділяти на тактичні і стратегічні. До останніх належать проекти, що передбачають зміну форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства і т.д.) або кардинальну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, перехід до цілком автоматизованого виробництва і т. п.). Тактичні проекти звичайно пов'язані зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Для вітчизняної практика поняття проекту не є новим. Його відмінна якість за старих часів полягала в тому, що основні напрямки розвитку підприємства, як правило, визначалися на вищому по відношенню до підприємства рівні керування економікою галузі. У нових економічних умовах підприємство в особі його власників і вищого складу керування повинно само піклуватися щодо свого подальшого існування, вирішуючи самостійно всі стратегічні і тактичні питання. Така діяльність в області інвестиційного проектування повинна бути певним чином організована.

Практика дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перерахувати типові проекти.

1. Заміна застарілого обладнання як природний процес продовження існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не потребують тривалих і складних процедур обґрунтування і прийняття рішень. Багатоальтернативність може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів подібного устаткування і необхідно обґрунтувати переваги одного з них.

2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат. Мета подібних проектів – використання більш нового устаткування замість працюючого, але порівняно менше ефективного, що морально застаріло. Цей тип проектів припускає детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту, тому що більш зроблене в технічному змісті устаткування ще не однозначно більш вигідно з фінансової точки зору.

3. Збільшення випуску продукції і/ або розширення ринку послуг. Даний тип проектів потребує відповідального рішення, що звичайно приймається верхнім рівнем керування підприємства. Найбільше детально необхідно аналізувати комерційну реалізацію проекту з обґрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи призведе збільшення обсягу реалізації до відповідного зростання прибутку.

Аналіз інвестиційного проекту

На діючому заводі планується реконструкція у вигляді впровадження нових технологій, які дозволять поліпшити якість продукції, що випускається, і збільшити обсяг її випуску.

Розрахунковим роком є початок четвертого року з початку реконструкції.

На підприємстві діє три цехи. Під час реконструкції планується переоснащення і будівництво нового цеху по виробництву вініпласту – це новий матеріал, що використовується при виробництві труб.

Початкові інвестиції, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, становлять 275 000 г.о. Щорічні надходження від реалізації проекту відповідно дорівнюють:

1 рік – 80 000 г.о.

2 рік – 90 000 г.о.

3 рік – 105 000 г.о.

4 рік – 100 000 г.о.

Планується впровадження автоматичної лінії обробки деталей. До впровадження автоматичної лінії вироби оброблялися на потоковій лінії, що складається з 36 металорізальних верстатів, відсоток зношування яких склав 56%.

Автоматична лінія з 27 верстатів створена на основі нового обладнання із частковим використанням наявних у підприємства верстатів, а саме, 82% від загальної кількості верстатів у новій автоматизованій лінії – це нові верстати, а інші – діючі верстати, що залишилися, демонтуються й продаються по залишковій вартості.

Причому є два варіанти покупки устаткування з різними техніко-економічними характеристиками. Верстати даного виду можуть бути закуплені в Росії в постачальника, з яким налагоджені постійні зв'язки, і в німецької фірми, що запропонувала новий зразок аналогічних верстатів. Дані по кожному варіанті наведені в таблиці 1.

Відбудовна вартість устаткування приймається рівної залишкової вартості.

Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності дорівнює 0,15.

Норматив приведення – 0,1.

Метод нарахування амортизації – лінійний.

Таблиця 1. Дані щодо капітальних вкладень і поточних витрат по новому й діючому устаткуванню.

п/п

Показник

Діюче устаткування

Російське устаткування

Німецьке устаткування

1

Вартість одного верстата без обліку транспортних витрат, тис. грн

23,6

13,9

26,2

2

Вартість транспортування партії устаткування, тис. грн

-

23

5

3

Вартість річного поточного ремонту, тис. грн

2,5

4,3

3,9

4

Витрати на площу під одним верстатом, тис. грн

0,9

1,2

1,7

5

Річні амортизаційні відрахування, тис. грн

Метод нарахування амортизації – лінійний.


Величина споживаної електроенергії за рік

6

потужність установлених моторів, кВт

40

75

80

7

коефіцієнт використання устаткування по потужності

0,7

0,7

1,6

8

коефіцієнт використання устаткування за часом

0,8

0,8

0,8

9

число годин роботи устаткування в році, год

5811

6018

6300

10

Ціна 1 кВт електроенергії, грн

0,165

    продолжение
1 2 3 4    

Добавить verification work в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Download verification work for free
подобрать список литературы


Аналіз інвестиційного проекту


Url of this page:
Verification work Аналіз інвестиційного проекту


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.