Аналіз діяльності творчого кафе N

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Essay на тему Аналіз діяльності творчого кафе N

download
Find similar essays.

Size: 48.63 кб.
Language: ukrainian
Author: Гриша
14.03.2011
 1 2 3 4 5    
2.                     Конкуренти. Конкуренти мають свої функції, основними з яких є: зменшення частини клієнтів, зменшення доходу, стимулювання якості обслуговування, стимулювання розвитку творчого кафе.

Конкурентами творчого кафе «N» є: схожі творчі кафе, з подібним профілем діяльності. Неосновними конкурентами будуть: літературні та художні кружки та літературні і художні кафе.

3.                     Клієнти. Клієнтами можуть бути люди з середнім та високим рівнями прибутку. Клієнти впливають на формування асортиментного ряду послуг та товарів та на їх ціну. Також клієнти стимулюють покращення якості обслуговування, впливають на створення гнучкої цінової політики творчого кафе «N». Клієнтами творчого кафе «N» є люди творчі, активні, інтелектуальні, у яких немає часу на повноцінний відпочинок, які мають швидкий темп життя, веселі, цілеспрямовані, з різним соціальним і матеріальним положенням, креативні, ініціативні і т.д.

4.                     Посередники. В творчого кафе «N» такі посередники: банк «Альфа», банк «Приват», рекламное агентство «Мир», поліграфічна фірма «Xerox».

5.                     Контактні аудиторії. Засоби масової інформації (наприклад, телеканал «1+1», «Інтер», «Новий канал»; журнали «Кореспондент», «Фокус»; газети «Факти», «Сегодня», «Блік»; радіостанції «Шарманка», «Люкс Фм» і т.д.).

Макрофактори, які впливають на творче кафе «N»

1.                     Політико-правовий фактор. На діяльність творчого кафе «N» будуть мати вплив: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про підприємницьку діяльність», Закон України «Про стахування», Закон України «Про діловодство», Закон України «Про інформацію», Податковий кодекс України та інші закони України.

2.                     Економічний фактор. Впливає інфляція, рівень доходу громадян, співвідношення ціна-якість, комфортність розташування творчого кафе. Також впливає курс обміну валют, темпи економічного росту, грошово-кредитна і фінансова політика України.

3.                     Соціально – культурний фактор. В сучасному інформаційному суспільстві темп життя значно прискорився і зараз існує таке поняття як постійний дефіцит часу. Темп життя приводить до зменшення часу на відпочинок, духовний розвиток, самовдосконалення, читання, малювання, та інші види творчої самореалізації індивіда. Через перважання віртуального спілкування люди відучились від живого знайомства, спілкування на різні теми.

4.                     Технологічний фактор. Пришвидшуються технологічні зміни, на ряду з друкованими книгами дуже популярними стають електронні книги. Також развивається сфера ЗМІ і для того, щоб знайти необхідну інформацію все більше людей звертаються до мережі інтернет. Розвиток комп’ютерних технологій і самого комп’ютера привело до появи ноутбуків, нетбуків, КПК (карманного персонального комп’ютера) і т.д.

5.                     Демографічний фактор. Демографічний фактор має сильний вплив. Чисельність населення та динаміка його змін впливають на кількість клієнтів творчого кафе «N». Адже чим більша народжуваність в м. Трускавець, тим більша ймовірність появи нових клієнтів з дітьми в творчому кафе  «N».

6.                     Природний фактор. Цей фактор немає безпосереднього впливу на творче кафе «N». Адже географічне середовище кафе, екологічна ситуація в м. Трускавець мають вплив як позитивний так і негативний. Позитивний вплив заключається в тому, що творче кафе знаходиться близько від Карпатських гір і там екологічне середовище не на критичній точці.

5. Оцінка сильних та слабких сторін , можливостей та загроз (SWOT - аналіз) творчого кафе «N»

Сильні та слабкі сторони творчого кафе ««N»»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.            Зручність розташування творчого кафе «N».

2.            Достовірний моніторинг ринку.

3.            Широкий асортимент послуг, які надає творче кафе «N».

4.            Високий контроль якості як товару, так і обслуговування.

5.            Досить висока рентабельність творчого кафе «N».

6.            Висока кваліфікованість персоналу творчого  кафе «N».

7.            Ефективна система стимулювання  та мотивації персоналу.

8.            Сильна корпоративна культура.

9.            Позитивні кліматичні та природні умови.

10.       Комфортна еколого-георгафічна ситуація навколо кафе «N».

11.       Тісна взаємодія між співробітниками.

12.       Наявність всіх необхідних ліцензій.

13.       Висока фінансова стійкість творчого кафе «N».

14.       Повний асортимент товарів та послуг надає творче кафе «N».

15.       Великий асортимент додаткових послуг.

1.     Збої в постачанні необхідних товарів.

2.     Недоліки в рекламній політиці компанії.

3.     Середній рівень цін на послуги.

4.     Участь персоналу в прийнятті рішень обмежена.

5.     Недостатній контроль за виконанням розпоряджень та наказів.

6.     Низька зацікавленість рядових співробітників у розвитку творчого кафе.

Шанси та перешкоди розвитку творчого кафе «N»

Можливості (шанси)

Загрози (перешкоди)

1.     Покращення рівня життя населення.

2.     Зміни рекламних технологій.

3.     Розвиток інформаційної сфери.

4.     Поява нових постачальників.

5.     Зниження цін на послуги.

6.     Зниження податків.

7.     Удосконалення менеджменту.

8.     Зниження безробіття.

9.     Пропозиції про співпрацю зі сторони вітчизняних і зарубіжних підприємців.

10.                       Невдала поведінка конкурентів.

11.                       Розвиток ринку товарів та послуг.

12.                       Політична стабільність.

13.                        Покращення правової освіченості населення.

14.                       Зменшення корумпованості влади.

15.                        Впровадження інновацій, нових технологій управління та обслуговування.

16.                       Збільшення рівня народжуваності населення.

17.                       Зменшення рівня смертності населення.

18.                       Стабілізація міжнародної ситуації.

1.     Зміни уподобань клієнтів.

2.     Зміна правил ввозу необхідної продукції.

3.     Збої в поставках продукції.

4.     Поява нових конкурентів.

5.     Зниження рівня життя населення.

6.     Ріст інфляції.

7.     Ужорсткішанння законодавчих норм.

8.     Скачки курсів валют.

9.     Збільшення конкурентних переваг зі сторони конкурентів.

10.                       Ріст податків.

11.                       Збільшення конкуренції.

12.                       Ріст безробіття.

13.                       Погіршення політичної  ситуації.

14.                        Банкротство                              фірм-постачальників.

15.                        Збільшення корумпованості влади.

16.                       Погіршення правової освіченості населення.

17.                       Зменшення ринку товарів та послуг.


    продолжение
 1 2 3 4 5    

Удобная ссылка:

Download essay for free
подобрать список литературы


Аналіз діяльності творчого кафе N


Url of this page:
Essay Аналіз діяльності творчого кафе N


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.