Аналіз діяльності творчого кафе N

Загрузка...

main page Essays Courseworks text files add stuffПродать работу

search essays

Essay на тему Аналіз діяльності творчого кафе N

download
Find similar essays.

Size: 48.63 кб.
Language: ukrainian
Author: Гриша
14.03.2011
 1 2 3 4 5    

Національний технічний університет України

„Київський Політехнічний Інститут”

Факультет соціології і права
НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

З дисципліни Маркетинг в соціальній сфері ”

на тему   „Аналіз діяльності творчого кафе N
   Роботу виконала:                                        Керівник:

   студентка ІV курсу                                    Петровська Інна Петрівна

          групи  АМ-74                                             

          Павленко В. В.                              
Київ – 2010

Зміст:

1.     Оцінка діяльності творчого кафе «N»……………………………………3

2.     Місія творчого кафе «N»………………………………………………….5

3.     Цілі та проблеми творчого кафе «N»…………………………………….6

4.     Аналіз впливу мікро- та макрофакторів на творче кафе «N»…………..9

5.     Оцінка сильних та слабких сторін , можливостей та загроз (SWOT - аналіз) творчого кафе «N» ………………………………………………12

6.     Таблиця відповідностей. Анкета для клієнтів творчого кафе «N»……15

7.     Список використаної літератури………………………………………..21
1. Оцінка діяльності творчого кафе «N»

Творче кафе «N» було засновано 10 жовтня 2010 року. Його засновниками є: Павленко В.В., Чупрун Ю.Г. Це творче кафе знаходиться за такою адресою: м. Трускавець, вул. Гірнична 25. Основною діяльністю даного творчого кафе є надання послуг в сфері харчування, а також надання послуг в творчій сфері, а саме – художня сфера.

Аналізуючи стан справ і тенденції розвитку організації, можна відмітити, що творче кафе дає достатній рівень рентабельності і віддачі на вкладений капітал. У цивілізованому світі є маса методів оцінки діяльності компанії. Але в принципі, для оцінки діяльності компанії цілком достатньо і трьох основних підходів до оцінки діяльності компанії. До цих підходів до оцінки діяльності компанії можна віднести прибутковий підхід до оцінки діяльності компанії, витратний підхід до оцінки діяльності компанії та порівняльний підхід до оцінки діяльності компанії. Дотримуючись одного з цих підходів до оцінки діяльності компанії, професійні оцінювачі можуть використовувати один або відразу декілька методів оцінки діяльності компанії на свій вибір.
Прибутковий підхід, наприклад, дозволяє здійснити пряму оцінку діяльності компанії, орієнтуючись на майбутні доходи компанії, оцінка діяльності якої проводиться. Прибутковий підхід до оцінки діяльності компанії, крім цього передбачає і здійснення оцінки ризику, пов'язаного з отриманням очікуваних доходів.


Крім того, при оцінці діяльності компанії з використанням методів дохідного підходу, можливо з'ясувати і час отримання передбачуваних доходів. При цьому, майбутні грошові надходження за такої оцінки діяльності компанії, приводяться до поточної вартості оцінюваного підприємства з використання ставки дисконту і з урахуванням передбачуваного ризику. Розрахунок же ставки дисконту при оцінці діяльності компанії найчастіше здійснюється за допомогою оцінки капітальних активів.

На практиці оцінка діяльності компанії може включати в себе такі елементи, як оцінку нерухомості компанії, її матеріальних і нематеріальних активів, включаючи бренди і добре ім'я компанії, а так само оцінку машин і обладнання, акцій компанії і належить їй цінних паперів. Крім цього, в оцінку діяльності компанії в обов'язковому порядку включається оцінка діяльності керівництва з управління компанією.

У цьому випадку при оцінці діяльності компанії оцінювачів цікавить ефективність прийнятих керівництвом управлінських рішень. Чи не упускається зазвичай при оцінці діяльності компанії і можливість оцінити ефективність взаємодії підрозділів компанії, від якого багато в чому залежить і діяльність компанії в цілому.

Прослушать

Якщо аналізувати творче кафе «N» на основі цих трьох методів, то можна прийти до висновку, що прибутковий метод показує, що наше творче кафе є досить дохідним, адже подібних кафе в м. Трускавці немає. Ця обставина призводить до високого потоку клієнтів, що в свою чергу збільшує дохід кафе.

Що стосується витратного підходу, до можна сказати, що творче кафе «N» витрачає зі 100% доходу лише  60 % . Тому це дає змогу вкладати капітал в подальше завоювання ринку, як України так і зарубіжних країн.

Порівняльний метод також показує, що творче кафе «N» є досить рентабельний, адже є сильним конкурентом і досить впевнено поступово завойовує ринок України.
2. Місія творчого кафе «N»

Розробка місії є першим етапом стратегічного планування діяльності творчого кафе «N». Кожна організація існує для того, щоб досягнути певних цілей в рамках оточуючого її середовища. Конкретна місія організації, як правило ясною є з самого початку, але з плином часу, по мірі розвитку та розширення організації, місія може змінюватись. Більшість фірм розробляють місію своєї діяльності. Добре пророблена місія дозволяє співробітникам організації відчути себе учасниками спільної справи в освоєнні можливостей, які відкриваються для них, дає їм ціль, підкреслює їх значимість, націлює на досягнення.

В місії організації повинна бути чітко вказана сфера діяльності фірми. Визначниками меж сфери діяльності можуть слугувати товари, технології, групи клієнтів, їх потреби чи поєднання декількох факторів.

Місія організації з позицій ринкових орієнтацій визначає підприємство з точки зору його діяльності по обслуговуванню конкретних груп клієнтів і/або задоволенню конкретних потреб і запитів.

При розробці місії організації ринкової орієнтації керівництво повинно прагнути, щоб місія не була дуже широкою чи дуже вузькою.

Творче кафе «N» декларує свою філософію: наше кафе покликано задовольняти постійно зростаючі потреби людей в якісному відпочинку та швидкому обслуговуванні, продуктивному проведенні вільного часу. В подальшому творче кафе «N» планує розширити свою сферу діяльності на всю Україну, тобто відкрити мережу творчих кафе «N» з ціллю кращого задоволення потреб населення не лише м. Трускавець, але й багатьох інших міст України. При цьому створюючи нові робочі місця, досягаючи тим самим більшого прибутку.

Таким чином, місію творчого кафе «N» можна сформулювати у вигляді девізу: «Ми допоможемо вам відчути себе як вдома».
3. Цілі та проблеми творчого кафе «N»

В рамках місії творчого кафе «N» можна сформулювати основні цілі, які ставить перед собою творче кафе і представити їх графічно у вигляді дерева цілей:Цілі, за часом їх реалізації, розділяються на короткострокові, середньострокові, довгострокові.
До короткострокових цілей (до 1 року) можна віднести:

1. підвищення якості послуг;

2. збільшення асортиментного ряду товарів та послуг;

3. збільшення клієнтів;

4. впровадження новітніх технологій;

5. збільшення доходу магазину;

6. провести рекламну компанію;

7. заключити додаткові договори;

та інші цілі.

До середньострокових цілей (від 1 до 5 років) можна віднести:

1. завоювання вітчизняного ринку;

2. розширення сфери впливу;

3. провести інвентаризацію;

4. ввести контроль за розходуванням фінансових та матеріальних ресурсів;

5. покращити рух фінансових засобів;

6. провести моніторинг попиту в інших регіонах

7. відкрити представницькі органи в інших регіонах;

та інші цілі.

Щодо довгострокових цілей (більше 5 років), то творче кафе «N» має такі цілі:

1. завоювання міжнародного ринку;

2. створення мережі творчих кафе «N» на території України;

3. створення мережі творчих кафе «N» за межами України;

4. стати кращим творчим кафе в Україні;

та інші цілі.

Крім класифікації за часовим критерієм, більшість дослідників виділяють кількісні та якісні цілі організацій. Наприклад, кількісною цілю творчого кафе є: збільшення долі ринку на 20% до 2012 року. Щодо якісної цілі творчого кафе: досягнення технологічної переваги кафе «N» в сфері послуг.

Проблеми творчого кафе «N».

Можна виділити зовнішні та внутрішні проблеми творчого кафе. Щодо внутрішніх проблем, то їх можна класифікувати на:

1. Проблеми пов’язані з управлінням:

- командні методи управління не є досить ефективними;

- наявні комунікативні бар’єри;

- відсутність згуртованої команди;

- проблема делегування повноважень;

- відсутність ефективного стратегічного планування;

2. Проблеми пов’язані з персоналом:

- збиткова чисельність персоналу;

- відсутність зрілих лідерів;

- низький професіоналізм;

3. Фінанси:

- відсутність дешевих кредитів;

- неефективна система управління фінансовими потоками;

Що стосується зовнішніх проблем творчого кафе «N»:

1. неефективність податкової системи України;

2. несприятлива політична ситуація;

3. зростання конкурентів;

4. кризовий стан України;

5. зростання інфляції в Україні;
4.  Аналіз впливу мікро- та макрофакторів на творче кафе «N»

Мікрофактори впливу:

1.                     Постачальники. Постачальники мають позитивний вплив на творче кафе «N». На ринку України існують багато компаній, які могли б бути постачальниками. Для творчого кафе «N» необхідні постачальники: продуктів, напоїв, постачальники предметів для створення екстер’єру и інтер’єру, постачальники канцелярських і художніх товарів, магазини продажу книг. Що стосується вимог до постачальників, то вони будуть такими:

- товар, який буде поставляться, повинен мати індивідуальний заводський (виробничий) штрих-код як на одиниці товару, так і на упаковці;

- товар, який буде поставляться, повинен мати безумовну і постійну якість, яке підтверджене в установленій формі (сертифікати, свідоцтва якості);

- товар повинен бути фасованим постачальником у відповідності з домовленістю;

- товар повинен поставлятись постачальником постійно у встановлений договором терміном;

- ціна товарів, які поставляються повинна бути максимально низькою відносно вхідної ціни конкуруючих гравців мало оптового та роздрібного ринку;

- поставки відбуваються при збереженні умови: «одне замовлення – одна поставка – одна накладна». У випадку доставки декількох замовлень одночасно всі замовлення повинні бути розподілені і згруповані по накладним;

- партія товару повинна бути відібрана згідно замовлення;

- доставка товару здійснюється згідно графіку доставки. Заказ, який невчасно доставлений, анулюється;

- прийом товару здійснюється згідно заявці, товари, які не були замовлені не приймаються;

- постачальники повинні бути згодні надати розстрочку платежу не менш 21 банківського дня;

- постачальники повинні мати відпрацьовану систему обміну/повернення неякісного товару;

- робота на ринці не менше двох років;

    продолжение
 1 2 3 4 5    

Удобная ссылка:

Download essay for free
подобрать список литературы


Аналіз діяльності творчого кафе N


Url of this page:
Essay Аналіз діяльності творчого кафе N


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
go top


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.